< UWF1215S-3WR3,UWF1212S-3WR3,UWF1205S-3WR3资料免费查阅下载
你好,欢迎您咨询订购! 联系电话☎:0755-88601081
首页
产品分类
资料名称UWF1215S-3WR3,UWF1212S-3WR3,UWF1205S-3WR3
所在目录IC资料
厂商MORNSUN金升阳
描述DC-DC模块电源3W隔离稳压单路输出5V
点击查看

资料相关产品

 页码:1/1
产品型号厂商封装简要描述图片资料订购
UWE1205S-3WR3MORNSUN金升阳DIPDC-DC模块电源3W隔离稳压正负双路输出±5VUWE1205S-3WR3
UWE1212S-3WR3MORNSUN金升阳DIPDC-DC模块电源3W隔离稳压正负双路输出±12VUWE1212S-3WR3
UWE1215S-3WR3MORNSUN金升阳DIPDC-DC模块电源3W隔离稳压正负双路输出±15VUWE1215S-3WR3
UWF1205S-3WR3MORNSUN金升阳DIPDC-DC模块电源3W隔离稳压单路输出5VUWF1205S-3WR3
UWF1212S-3WR3MORNSUN金升阳DIPDC-DC模块电源3W隔离稳压单路输出12VUWF1212S-3WR3
UWF1215S-3WR3MORNSUN金升阳DIPDC-DC模块电源3W隔离稳压单路输出15VUWF1215S-3WR3
91-21UWCEVERLIGHTSMD发光二极管91-21UWC91-21UWC
元件索引: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

深圳市通络科技电子有限公司 版权所有◎Copyright 2020
地址:广东省深圳市福田区华强北路1019号华强广场D座14L室

电话TEL(传真FAX):0755-88601081,邮件Email:icdemi@icdemi.com,

 粤ICP备17146756号粤公网安备 44030402002388号